Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I C 2471/15 - zarządzenie, wyrok, uzasadnienie Sąd Rejonowy w Stargardzie z 2016-03-09

II C 714/19

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Łodzi

Data orzeczenia: 26 listopada 2019

Data publikacji: 12 grudnia 2019

Istotność:

Poziom podobieństwa: 48%

Wspólna treść

dzień zapłaty, należność główna, faktura, pozwany, opieka zdrowotna, umowa
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • koszty procesu
 • Ważne frazy
  • dzień zapłaty, wyrób medyczny, należność główna, zapłata odsetek za opóźnienie, faktura, pozwany, opóźnienie od kwot, pozwany szpital, najdawniej wymagalna należność, podmiot prywatny, wystarczający środek pieniężny, władza publiczna, zawezwanie, opieka zdrowotna, sytuacja finansowa, stosunek kontraktowy, umowa, data wystawienia, próby ugodowe, zasady współżycia społecznego
Zobacz»

II Ca 10/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Lublinie

Data orzeczenia: 23 kwietnia 2015

Data publikacji: 19 maja 2015

Istotność:

Poziom podobieństwa: 47%

Wspólna treść

zakład opieki zdrowotnej, pozew, pozwany, zapłata, odsetki ustawowe
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • koszty procesu
 • Ważne frazy
  • cofnięcie pozwu, samodzielny publiczny zakład opieki, publiczny zakład opieki zdrowotnej, zakład opieki zdrowotnej, pozew, pozwany samodzielny publiczny zakład, pozew bez zrzeczenia, damy powodu, pozwany, przyznanie kosztów procesu, zawodowy pełnomocnik, zapłata, rachunek powoda, kraśnik, odsetki ustawowe, uiszczenie należności, wytoczenie powództwa, osobny wniosek, okres od dnia wytoczenia, świadczenie odsetkowe
Zobacz»

I C 2383/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Płocku

Data orzeczenia: 3 kwietnia 2014

Data publikacji: 9 października 2014

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Poziom podobieństwa: 43%

Powiązana tematyka

koszty procesu
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • samodzielny publiczny zakład opieki, publiczny zakład opieki zdrowotnej, rozłożenie należności na raty, pozwany, zakład opieki zdrowotnej, kwota na raty, data wniesienia pozwu, natychmiastowa wymagalność, dostawa, pozwana placówka, pozew, dzień zapłaty, cofnięcie powództwa, dostawę zestawu, specyficzny system, sprzęt i artykuł medyczny, wstępny bilans, należność przypadająca do zapłaty, odsetka, dializator
Zobacz»

XXVII Ca 1640/17

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 13 października 2017

Data publikacji: 3 stycznia 2018

Poziom podobieństwa: 43%

Powiązana tematyka

koszty procesu
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • wydanie wyroku częściowego, pozew, cofnięcie pozwu, ograniczenie powództwa, rozpoczęcie rozprawy, dzień zapłaty, pozwany, konstytucja, zaspokojenie przez pozwanego roszczenia, siedziba, odsetka ustawowa od kwot, opóźnienie od kwot, oddalenie powództwa powoda, przesłanka do wydania wyroku, wytoczenie pozwu, odsetka ustawowa za opóźnienie, zwrot opłaty, należność główna, warszawa w warszawie, punkt i zaskarżony wyrok
Zobacz»

VI ACa 1925/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Warszawie

Data orzeczenia: 12 lutego 2016

Data publikacji: 21 marca 2016

Istotność:

Poziom podobieństwa: 41%

Powiązana tematyka

koszty procesu
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • dzień zapłaty, suma odsetek ustawowych, odsetki ustawowe, pozwany, nota odsetkowa, należność główna, kwota należności główna, rozłożenie należności na raty, odstąpienie od obciążania, pierwsza instancja, rozłożenie świadczenia, dostawa, punkt pierwszy, kwota, tysiąc, świadczenie na raty, zaskarżenie nakazu, treść zaskarżonego wyroku, cała należność główna, publiczna placówka
Zobacz»

I C 1134/16

postanowienie

Sąd Rejonowy w Gliwicach

Data orzeczenia: 6 października 2016

Data publikacji: 23 grudnia 2016

Istotność:

Poziom podobieństwa: 41%

Powiązana tematyka

koszty procesu
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • oddział w polsce, damy powodu, należność główna, pozew, jednoczesne zrzeczenie, fakt zaspokojenia, orzeczenie sadu najwyższego, opóźnienie od kwot, dzień zapłaty, zaspokojenie żądania, otrzymanie odpisu pozwu, wytoczenie sprawy, należność główna wraz, przegranie procesu, okres czasów, uiszczona opłata od pozwu, pozwany, sam dam, odsetka, dzień złożenia pozwu
Zobacz»

I C 122/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Ciechanowie

Data orzeczenia: 30 sierpnia 2016

Data publikacji: 28 września 2016

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Poziom podobieństwa: 39%

Powiązana tematyka

koszty procesu
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • ustawowa odsetka za opóźnienie, dzień zapłaty, termin wymagalności, faktura, rozłożenie świadczenia na raty, zgoda na cofnięcie pozwu, należność główna, dostawa, odsetka, umowa dostawy, wyrażenie zgody na cofnięcie, kwota, pozwany, pozew, prowadząca działalność gospodarcza, zasądzone świadczenie, część należności, zapłacenie ceny, dostawa materiałów, oświadczenie na piśmie
Zobacz»

VIII GC 25/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Szczecinie

Data orzeczenia: 1 czerwca 2016

Data publikacji: 24 czerwca 2016

Poziom podobieństwa: 38%

Powiązana tematyka

koszty procesu
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • pozwany, termin płatności, nota odsetkowa, postępowanie zwykłe, cofnięcie pozwu, regulowanie należności, zaspokojenie przez pozwanego roszczenia, sprzedaż paliwa gazowego, pozew, odsetka, nieterminowa zapłata, połowa opłaty od pozwu, odstąpienie od obciążania, kradzież, zapłata, strona łącza, zakład opieki zdrowotnej, prolongata, rozpoczęcie rozprawy, termin zapłaty
Zobacz»

VIII C 2456/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy dla Łodzi-Widzewa w Łodzi

Data orzeczenia: 24 sierpnia 2018

Data publikacji: 15 listopada 2018

Istotność:

Poziom podobieństwa: 38%

Powiązana tematyka

koszty procesu
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • transakcja handlowa, dostawa sprzętu, produkt medyczny, termin płatności, ustawowa odsetka za opóźnienie, pozwany, dostawa, spółka komandytowa, odsetka, polubowne załatwienie sporu, dostarczenie faktury, data dostarczenia, kalkulator, zapłata, sprzęt medyczny, sprzeciw, zapłata za towar, faktura vat, należność, zła sytuacja finansowa
Zobacz»

XI C 435/14

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy Wrocław Fabryczna we Wrocławiu

Data orzeczenia: 30 czerwca 2014

Data publikacji: 25 listopada 2014

Poziom podobieństwa: 38%

Powiązana tematyka

koszty procesu
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • usługa dystrybucyjna, dzień zapłaty, strona powodowa, pozwany, pozew, umowa na dostawę energii, pełnomocnik procesowy w osobie, pośrednictwem pełnomocników, opłata skarbowa od pełnomocnictwa, rozpoczęcie rozprawy, umowa na dostawy, osoba radcy prawnego, dostawa energii elektryczna, sprzeciw od nakazu zapłaty, koszt opłaty skarbowej, uznanie cofnięcia pozwu, sprawa pełnomocnicy, kwota, istnienie zobowiązań wobec powoda, pismo z urzędu miejskiego
Zobacz»

I C 776/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Kielcach

Data orzeczenia: 13 lipca 2016

Data publikacji: 15 listopada 2017

Istotność:

Poziom podobieństwa: 38%

Powiązana tematyka

koszty procesu
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • pozew, pozwany szpital, wytoczenie powództwa, faktura, cofnięcie pozwu, zapłata, pozwany, prawidłowe wniesienie zarzutów, konieczność uchylenia nakazu zapłaty, dostawa leków, szpital na mocy, pieczęć, wyszczególniony dokument, data zainicjowania, zainicjowanie procesu, płatność, przeterminowane zobowiązanie, zrealizowanie zobowiązania, odsetki ustawowe, paw
Zobacz»

VII C 1022/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Legnicy

Data orzeczenia: 10 grudnia 2014

Data publikacji: 3 grudnia 2015

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 38%

Powiązana tematyka

koszty procesu
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • umowa konsorcjum, wyrób farmaceutyczny, pozwany, stanowiąca odsetka, strona powodowa, pozew, umowa dostawy, dobrowolna zapłata, wytoczenie powództwa, obejmująca należność, odsetki ustawowe, asortyment, należność główna skapitalizowana, dostawa wyrobów, dostawa, dostawa leków, odsetka ustawowa skapitalizowana, pięć wpłat, należność w toku procesu, pretensja powoda
Zobacz»

VII C 1143/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Legnicy

Data orzeczenia: 9 października 2015

Data publikacji: 11 marca 2016

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 38%

Powiązana tematyka

koszty procesu
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • koszt opinii rzeczoznawcy, roszczenie główne, uiszczenie kwot, polecenie przelewów, kserokopia poleceń, zagraniczny ubezpieczyciel, zasądzenie odsetek ustawowych, data dokonania przelewu, strona powodowa kwot, odsetka ustawowa od kwot, przelew należności, następstwo kolizji, odszkodowanie za skutki, porównanie daty, pozew, rzeczywisty koszt naprawy, rozpoczęcie rozprawy, pozwany, teren rzeczypospolitej polski, uszkodzenie samochodów
Zobacz»

II C 575/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy dla Łodzi-Widzewa w Łodzi

Data orzeczenia: 18 marca 2016

Data publikacji: 4 kwietnia 2016

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Poziom podobieństwa: 37%

Powiązana tematyka

koszty procesu
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • instytut, kosztów odzyskania, termin płatności, powództwo w zakresie kwot, termin zapłaty w transakcjach, działanie restrukturyzacyjne, pozwany, ministerstwo skarbu państwa, odzyskanie wierzytelności, środek z pożyczki, wierzyciel, zapłata, opóźnienie, dłużnik, transakcja handlowa, ministerstwo zdrowia, cofnięcie, odsetki ustawowe, należność główna, kwota
Zobacz»

I C 1589/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Gdyni

Data orzeczenia: 27 lutego 2018

Data publikacji: 5 czerwca 2018

Istotność:

Poziom podobieństwa: 37%

Powiązana tematyka

koszty procesu
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • odsetka ustawowa za opóźnienie, pozew, pozwany, dzień wniesienia pozwu, wygaśnięcie dochodzonego roszczenia, narzeczona, naliczona odsetka ustawowa, pozew do dnia zapłaty, odsetki ustawowe, całość żądania pozwu, niedosłuch, przedmiotowe mieszkanie, dzień zapłaty, powództwo w zakresie żądania, nakaz zapłaty, woli zaspokojenia, wnioskodawca w myśl, żądanie główne pozwu, zapłata w toku sporu, niesprawny samochód
Zobacz»

I C 714/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Zgierzu

Data orzeczenia: 6 października 2017

Data publikacji: 8 listopada 2017

Istotność:

Poziom podobieństwa: 36%

Powiązana tematyka

koszty procesu
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • rata składki, polisa, pozwany, skapitalizowana odsetka, przedmiotowa umowa ubezpieczenia, pozew, odsetka ustawowa za opóźnienie, wytoczenie powództwa, wyjątek od zasady odpowiedzialności, zapłata, należność główna, cofnięcie pozwu, ubezpieczenie obowiązkowe, rozpoczęcie rozprawy, pierwotne żądania, wezwanie do zapłaty, odsetki ustawowe, elektroniczne postępowanie upominawcze, kserokopia potwierdzenia wpłaty, nieistniejący adres
Zobacz»

IV C 1118/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 13 czerwca 2016

Data publikacji: 1 grudnia 2016

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 36%

Powiązana tematyka

koszty procesu
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • pozwany, faktura, pozwany szpital, kwota, zapłata, nakaz zapłaty, działalność lecznicza, sprzeciw, pozew należności, odsetka, wezwanie do zapłaty, lipiec, produkcja różnego rodzaju, sukcesywne przekazywanie, zaplecze medyczne, funkcja lecznicza, wniosek zgłoszony w trybie, towar, ustawowa rama, szpitalu stanowym
Zobacz»

VIII C 957/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy Wrocław Śródmieście we Wrocławiu

Data orzeczenia: 4 grudnia 2013

Data publikacji: 27 stycznia 2014

Poziom podobieństwa: 36%

Powiązana tematyka

koszty procesu
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • należność główna, pozwany, kwota, licznik przedpłatowy, dzień zapłaty, zakres należności, odsetki ustawowe, umowa sprzedaży energii elektrycznej, rozłożenie zasądzonego świadczenia, odsetka ustawowa od należności, zasądzone świadczenie na raty, telewizja kablowa, następująca faktura, strona powodowa kwot, maj, trudna sytuacja materialna, spełnienie świadczenia, dzień od dnia otrzymania, koszty utrzymania, ocena orzekającego sądu
Zobacz»

I ACa 615/12

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny we Wrocławiu

Data orzeczenia: 29 czerwca 2012

Data publikacji: 28 listopada 2012

Poziom podobieństwa: 35%

Powiązana tematyka

koszty procesu
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • pozwany, strona powodowa zamówienia, należność, sprzęt i artykuł medyczny, zapłata, odsetka, powodowa spółka, świadczenie na raty, uregulowanie przez strony, jednorazowy użytek, asortyment, samodzielny publiczny zakład opieki, płatność, faktura vat, publiczny zakład opieki zdrowotnej, wyrób, uwzględnienie żądania strony, zaległe zobowiązanie, faktura, dialog
Zobacz»

I ACa 1410/16

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Łodzi

Data orzeczenia: 27 kwietnia 2017

Data publikacji: 11 sierpnia 2017

Poziom podobieństwa: 34%

Powiązana tematyka

koszty procesu
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • spółka komandytowa, samodzielny publiczny zakład opieki, zasądzone świadczenie na raty, publiczny zakład opieki zdrowotnej, zakład opieki zdrowotnej, konstytucja, pozwany, czynność radców prawnych, wartość przedmiotu zaskarżenia, rozporządzenie w sprawie opłat, częściowy zwrot kosztów zastępstwa, pełnomocnik procesowy powoda, kodeks postępowania cywilnego, opłata za czynności radcy, zasądzona należność, ponoszenie kosztów procesu, pozwany szpital, swobód obywateli, ratowanie ludzkiego życia, aktywność ekonomiczna
Zobacz»
Dodano:  ,  Opublikował(a):  Marta Woźnicka
Podmiot udostępniający informację:  Sąd Rejonowy w Stargardzie
Osoba, która wytworzyła informację:  Sędzia Sądu Rejonowego Katarzyna Augustynek
Data wytworzenia informacji: