Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
101

I C 3947/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Stargardzie

Data orzeczenia: 2018-05-22

Data publikacji: 2019-08-20

trafność 100%

Sygnatura akt I C 3947/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 22 maja 2018 r. Sąd Rejonowy w S. I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący:Sędzia Sądu Rejonowego Bogdan Siwiec Protokolant:Mariusz Szczepanek po rozpoznaniu w dniu 8 maja 2018 r. w S. na rozprawie sprawy z powództwa PRO CAR A. Ś. , M. Ś. & W. (...) Spółka Jawna w B. przeciwko (...) Spółce Akcyjnej w W. o zapłatę I oddala powództwo, II zasądza od powoda PRO CAR A. Ś. , M. Ś. & W. (...) Spółki Jawnej w B. na rzecz pozwan
Czytaj więcej»

II K 26/16

wyrok

Sąd Rejonowy w Stargardzie

Data orzeczenia: 2016-04-08

Data publikacji: 2018-08-13

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt II K 967/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 8 kwietnia 2016 roku Sąd Rejonowy w S. w II Wydziale Karnym w składzie: Przewodniczący: SSR Przemysław Laska Protokolant: Patrycja Różańska przy udziale Asesora Prokuratury Rejonowej w S. J. M. po rozpoznaniu w dniu 08/04/2016 r. sprawy D. S. s. R. i J. , ur. (...) w J. oskarżonego o to, że : I w dniu 24 maja 2014roku w S. wprowadził w błąd doradcę kredytowego poprzez złożenie nie prawdziwego, pisemnego oświadczenia co do miejs
Czytaj więcej»

IV P 36/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Stargardzie

Data orzeczenia: 2016-05-31

Data publikacji: 2016-06-29

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt IV P 36/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 31maja 2016 r. Sąd Rejonowy IV Wydział Pracy w S. w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Wioletta Szulc Ławnicy: Dorota Ewa Lewandowska Józef Krystian Żuchowski Protokolant: st. sekr. sądowy Lucyna Kozyra po rozpoznaniu w dniu 31 maja 2016 r. sprawy M. Ł. przeciwko U. (...) w C. o przywrócenie do pracy i o wynagrodzenie I. oddala powództwo, II. przyznaje pozwanemu U. (...) w C. od powódki M. Ł. kwotę 60 zł ( sześćdziesiąt
Czytaj więcej»

I C 155/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Stargardzie

Data orzeczenia: 2016-09-13

Data publikacji: 2017-09-06

trafność 100%

Sygn. akt I C 155/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 13 września 2016 r. Sąd Rejonowy w S. I Wydział Cywilny w składzie następującym : Przewodnicząca: Sędzia Sądu Rejonowego Blanka Kasprowicz Protokolant: Mariusz Szczepanek po rozpoznaniu w dniu 13 września 2016 r. w S. na rozprawie sprawy z powództwa: R. K. przeciwko: Ubezpieczeniowemu Funduszowi Gwarancyjnemu w W. o zapłatę I. zasądza od pozwanego Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego w W. na rzecz powoda R. K. kwotę 50.000 z
Czytaj więcej»

I C 518/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Stargardzie

Data orzeczenia: 2018-03-12

Data publikacji: 2019-05-23

trafność 100%

Sygnatura akt I C 518/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 12 marca 2018 r. Sąd Rejonowy w S. I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: Sędzia Sądu Rejonowego Katarzyna Augustynek Protokolant: Karolina Mroczyńska po rozpoznaniu w dniu 12 marca 2018 r. w S. na rozprawie sprawy z powództwa T. B. przeciwko (...) SA w W. o zapłatę I oddala powództwo; II zasądza od powoda T. B. na rzecz pozwanej (...) S.A w W. kwotę 1.817 zł (tysiąc osiemset siedemnaście złotych) tytułem zwrotu koszt
Czytaj więcej»

I C 567/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Stargardzie

Data orzeczenia: 2017-06-08

Data publikacji: 2018-05-18

trafność 100%

Sygnatura akt I C 567/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 8 czerwca 2017 r. Sąd Rejonowy w S. I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący:Sędzia Sądu Rejonowego Marek Baranowicz Protokolant:Karolina Mroczyńska po rozpoznaniu 25 maja 2017 r. w S. na rozprawie sprawy z powództwa Powiatu (...) -Powiatowego Urzędu Pracy w S. przeciwko A. C. (1) , M. C. o zapłatę I Oddala powództwo, II Zasądza od powoda Starostwa Powiatowego – Powiatowego Urzędu Pracy w S. solidarnie na rzecz pozwanych
Czytaj więcej»

I C 1112/15

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Stargardzie

Data orzeczenia: 2015-10-28

Data publikacji: 2015-11-24

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I C 1112/15 upr. WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 28 października 2015 roku Sąd Rejonowy w Stargardzie Szczecińskim Wydział I Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia Sądu Rejonowego Andrzej Muzyka Protokolant: Ewa Morawska po rozpoznaniu w dniu 23 października 2015 roku w Stargardzie Szczecińskim na rozprawie sprawy z powództwa: (...) spółki akcyjnej w W. przeciwko: R. D. o zapłatę I/ zasądza od pozwanego R. D. na rzecz powoda (...) spółki akcyjnej w W. kw
Czytaj więcej»

I C 1163/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Stargardzie

Data orzeczenia: 2019-02-20

Data publikacji: 2020-11-30

trafność 100%

Sygnatura akt I C 1163/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 20 lutego 2019 r. Sąd Rejonowy w S. I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący:Sędzia Sądu Rejonowego Katarzyna Augustynek Protokolant:Agnieszka Balonis po rozpoznaniu w dniu 6 lutego 2019 r. w S. na rozprawie sprawy z powództwa D. B. i T. B. przeciwko Kołu (...) w S. o zapłatę 1 Zasądza od pozwanego Koła (...) w S. solidarnie na rzecz powodów D. B. i T. B. kwotę 6.522,06 zł (sześć tysięcy pięćset dwadzieścia dwa złote sz
Czytaj więcej»

I C 1629/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Stargardzie

Data orzeczenia: 2019-03-25

Data publikacji: 2020-11-13

trafność 100%

Sygnatura akt I C 1629/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 25 marca 2019 r. Sąd Rejonowy w S. I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący:Sędzia Sądu Rejonowego Jakub Matkowski Protokolant:Katarzyna Szerafin po rozpoznaniu w dniu 25 marca 2019 r. w S. na rozprawie sprawy z powództwa Wspólnoty Mieszkaniowej nr 118 ulica (...) w S. przeciwko M. W. o zapłatę Oddala powództwo. Sędzia Sądu Rejonowego Jakub Matkowski Sygn. akt I C 1629/17 UZASADNIENIE W dniu 7 lipca 2016 roku powódka Ws
Czytaj więcej»

I C 2382/18

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Stargardzie

Data orzeczenia: 2019-04-17

Data publikacji: 2020-01-31

trafność 100%

Sygn. akt I C 2382/18 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 17 kwietnia 2019 r. Sąd Rejonowy w S. , Wydział I Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Grzegorz Markiewicz Protokolant: Ewa Morawska po rozpoznaniu w dniu 5 kwietnia 2019 r. w S. na rozprawie sprawy z powództwa (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w P. przeciwko W. S. o zapłatę I zasądza od pozwanego W. S. na rzecz powoda (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w P. kwotę 1.1
Czytaj więcej»