Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
101

I C 155/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Stargardzie

Data orzeczenia: 2016-09-13

Data publikacji: 2017-09-06

trafność 100%

Sygn. akt I C 155/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 13 września 2016 r. Sąd Rejonowy w S. I Wydział Cywilny w składzie następującym : Przewodnicząca: Sędzia Sądu Rejonowego Blanka Kasprowicz Protokolant: Mariusz Szczepanek po rozpoznaniu w dniu 13 września 2016 r. w S. na rozprawie sprawy z powództwa: R. K. przeciwko: Ubezpieczeniowemu Funduszowi Gwarancyjnemu w W. o zapłatę I. zasądza od pozwanego Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego w W. na rzecz powoda R. K. kwotę 50.000 z
Czytaj więcej»

I C 518/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Stargardzie

Data orzeczenia: 2018-03-12

Data publikacji: 2019-05-23

trafność 100%

Sygnatura akt I C 518/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 12 marca 2018 r. Sąd Rejonowy w S. I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: Sędzia Sądu Rejonowego Katarzyna Augustynek Protokolant: Karolina Mroczyńska po rozpoznaniu w dniu 12 marca 2018 r. w S. na rozprawie sprawy z powództwa T. B. przeciwko (...) SA w W. o zapłatę I oddala powództwo; II zasądza od powoda T. B. na rzecz pozwanej (...) S.A w W. kwotę 1.817 zł (tysiąc osiemset siedemnaście złotych) tytułem zwrotu koszt
Czytaj więcej»

I C 2471/15

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Stargardzie

Data orzeczenia: 2016-03-09

Data publikacji: 2016-04-06

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I C 2471/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 09 marca 2016 r. Sąd Rejonowy w S. I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: Sędzia Sądu Rejonowego Katarzyna Augustynek Protokolant: Eliza Adamcewicz po rozpoznaniu w dniu 07 marca 2016 r. w Stargardzie Szczecińskim na rozprawie sprawy z powództwa: (...) sp. z o.o. z siedzibą w W. przeciwko: Samodzielnemu Publicznemu Wielospecjalistycznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w S. o zapłatę I Zasądza od pozwanego (...) Wielospecjal
Czytaj więcej»

I C 2759/18

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Stargardzie

Data orzeczenia: 2018-12-11

Data publikacji: 2019-08-20

trafność 100%

Sygnatura akt I C 2759/18 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 11 grudnia 2018 r. Sąd Rejonowy w S. I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący:asesor sądowy K. G. Protokolant:Marta Michalska po rozpoznaniu w dniu 11 grudnia 2018 r. w S. na rozprawie sprawy z powództwa Obligo Niestandaryzowanego Sekurytyzacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego w W. przeciwko G. W. o zapłatę oddala powództwo. asesor sądowy K. G. UZASADNIENIE Pozwem wniesionym w dniu 19 września 2017 roku do Sądu R
Czytaj więcej»

II K 26/16

wyrok

Sąd Rejonowy w Stargardzie

Data orzeczenia: 2016-04-08

Data publikacji: 2018-08-13

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt II K 967/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 8 kwietnia 2016 roku Sąd Rejonowy w S. w II Wydziale Karnym w składzie: Przewodniczący: SSR Przemysław Laska Protokolant: Patrycja Różańska przy udziale Asesora Prokuratury Rejonowej w S. J. M. po rozpoznaniu w dniu 08/04/2016 r. sprawy D. S. s. R. i J. , ur. (...) w J. oskarżonego o to, że : I w dniu 24 maja 2014roku w S. wprowadził w błąd doradcę kredytowego poprzez złożenie nie prawdziwego, pisemnego oświadczenia co do miejs
Czytaj więcej»

I Ns 2035/16

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Stargardzie

Data orzeczenia: 2019-03-12

Data publikacji: 2020-11-13

trafność 100%

Sygnatura akt I Ns 2035/16 POSTANOWIENIE Dnia 12 marca 2019 r. Sąd Rejonowy w S. I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący:asesor sądowy K. G. P. M. po rozpoznaniu w dniu 12 marca 2019 r. w S. na rozprawie sprawy z wniosku Ł. M. (1) przy udziale R. D. (1) o podział majątku wspólnego I. ustala, że w skład majątku wspólnego R. D. (1) i Ł. M. (1) wchodzą następujące składniki majątkowe: a) spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu numer (...) , o powierzchni użytkowej 62,24m2, położonego w S. na
Czytaj więcej»

II K 160/15

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Stargardzie

Data orzeczenia: 2016-01-27

Data publikacji: 2016-03-04

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt II K 160/15 1)WYROK 2)W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 27 stycznia 2016roku Sąd Rejonowy w S. w II Wydziale Karnym w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Kamila Klimczak Protokolant: st.sekr.sądowy Patrycja Majsakowska Prokurator Anna Elster-Myszka po rozpoznaniu w dniach 2 czerwca, 06 października, 17 grudnia 2015 roku i 26 stycznia 2016 roku sprawy: A. K. syna M. i L. z d. J. urodz. (...) w S. oskarżonego o to, że: w okresie od bliżej nieustalonego dnia miesiąca maja 20
Czytaj więcej»

III RC 49/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Stargardzie

Data orzeczenia: 2016-01-21

Data publikacji: 2016-03-14

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt III RC 49/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 21 stycznia 2016 roku Sąd Rejonowy w S. Wydział III Rodzinny i Nieletnich w składzie : Przewodniczący : Sędzia Sądu Rejonowego Małgorzata Frydrykiewicz Protokolant : Tomasz Lisowski Po rozpoznaniu w dniu 21 stycznia 2016 roku w S. na rozprawie sprawy z powództwa: M. M. (1) przeciwko: M. M. (2) o obniżenie alimentów Oddala powództwo. SSR Małgorzata Frydrykiewicz Sygn. akt III RC 49/15 UZASADNIENIE M. M. (1) wniósł przeciwko M.
Czytaj więcej»

III RC 75/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Stargardzie

Data orzeczenia: 2017-10-16

Data publikacji: 2018-04-30

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: Do stwierdzenia czy nastąpiła zmiana stosunków w rozumieniu art. 138 kro należy wziąć pod uwagę, czy istniejące warunki i okoliczności mają charakter trwały, dotyczą okoliczności zasadniczych ilościowo znacznych i wyczerpują te przesłanki, które w istotny sposób wpływają na zakres obowiązku alimentacyjnego.
Sygn. akt III RC 75/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 16 października 2017 r. Sąd Rejonowy w S. III Wydział Rodzinny i Nieletnich w składzie : Przewodniczący : Sędzia Sądu Rejonowego Paulina Arendt Protokolant : Martyna Zbrzeska po rozpoznaniu w dniu 16 października 2017 r. w S. na rozprawie sprawyz powództwa małoletnich F. P. (1) i F. P. (2) reprezentowanych przez matkę I. F. przeciwko A. P. o podwyższenie alimentów oraz sprawy z powództwa A. P. przeciwko małoletnim F. P. (1) i
Czytaj więcej»

VII K 398/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Stargardzie

Data orzeczenia: 2017-08-22

Data publikacji: 2017-09-04

trafność 100%

Istotność:

Sygnatura akt VII K 398/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 22 sierpnia 2017 r. Sąd Rejonowy w (...) Zamiejscowy Wydział Karny z siedzibą w P. w składzie: Przewodnicząca: SSR Katarzyna Cichocka Protokolant: Sekretarz sądowy Ewa Sadkowska Przy udziale Prokuratora Prokuratury Rejonowej w Pyrzycach M. M. (1) po rozpoznaniu w dniach 13.04.2017r. , 19.06.2017r. i 16.08.2017r. sprawy M. W. syna K. i K. z domu A. urodzonego (...) w P. oskarżonego o to, że: w dniu 27 marca 2016r. ok. godz.
Czytaj więcej»