Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
90

I C 2471/15

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Stargardzie

Data orzeczenia: 2016-03-09

Data publikacji: 2016-04-06

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I C 2471/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 09 marca 2016 r. Sąd Rejonowy w S. I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: Sędzia Sądu Rejonowego Katarzyna Augustynek Protokolant: Eliza Adamcewicz po rozpoznaniu w dniu 07 marca 2016 r. w Stargardzie Szczecińskim na rozprawie sprawy z powództwa: (...) sp. z o.o. z siedzibą w W. przeciwko: Samodzielnemu Publicznemu Wielospecjalistycznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w S. o zapłatę I Zasądza od pozwanego (...) Wielospecjal
Czytaj więcej»

I C 2503/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Stargardzie

Data orzeczenia: 2018-02-02

Data publikacji: 2018-11-07

trafność 100%

Sygn. akt I C 2503/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 2 lutego 2018 r. Sąd Rejonowy w S. Wydział I Cywilny w składzie następującym : Przewodniczący: SSR Grzegorz Markiewicz Protokolant: Ewa Morawska po rozpoznaniu w dniu 2 lutego 2018 r. w S. na rozprawie sprawy z powództwa (...) Spółki Akcyjnej z siedzibą we W. przeciwko R. P. o zapłatę I oddala powództwo, II zasądza od powoda na rzecz pozwanego kwotę 120 zł (stu dwudziestu złotych) tytułem kosztów postępowania. SSR Grzegorz Mark
Czytaj więcej»

II K 251/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Stargardzie

Data orzeczenia: 2016-01-22

Data publikacji: 2016-05-10

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt II K 251/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 22 stycznia 2016 r. Sąd Rejonowy w S. II Wydział Karny w składzie: Przewodniczący: SSR Mariusz Jasion Protokolant: sekr. sądowy Agata Kucharczyk po rozpoznaniu w dniach 9 listopada 2015 r., 9 grudnia 2015 r., 13 stycznia 2016 r., 22 stycznia 2016 r. sprawy: 1. K. K. (1) syna J. i G. , ur. (...) w S. z oskarżenia M. M. (1) oskarżonego o to, że : I. w dniu 5 kwietnia 2015 roku w S. na posesji położonej na osiedlu (...) uderzył M.
Czytaj więcej»

III RC 49/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Stargardzie

Data orzeczenia: 2016-01-21

Data publikacji: 2016-03-14

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt III RC 49/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 21 stycznia 2016 roku Sąd Rejonowy w S. Wydział III Rodzinny i Nieletnich w składzie : Przewodniczący : Sędzia Sądu Rejonowego Małgorzata Frydrykiewicz Protokolant : Tomasz Lisowski Po rozpoznaniu w dniu 21 stycznia 2016 roku w S. na rozprawie sprawy z powództwa: M. M. (1) przeciwko: M. M. (2) o obniżenie alimentów Oddala powództwo. SSR Małgorzata Frydrykiewicz Sygn. akt III RC 49/15 UZASADNIENIE M. M. (1) wniósł przeciwko M.
Czytaj więcej»

III RC 134/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Stargardzie

Data orzeczenia: 2017-07-04

Data publikacji: 2018-08-31

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: Obowiązkiem rodziców jest - w miarę swoich sił - umożliwienie dziecku zdobycia wykształcenia stosownego do jego uzdolnień. Obowiązek rodziców istnieje dopóty dopóki dziecko trud rodziców szanuje i czyni starania , by bez zbędnej - a zwłaszcza zawinionej zwłoki osiągnąć adekwatne do uzdolnień pułap wykształcenia i ekonomiczną samodzielność.
Sygn. akt III RC 134/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 4 lipca 2017 roku Sąd Rejonowy w S. Wydział III Rodzinny i Nieletnich w składzie : Przewodniczący : Sędzia Sądu Rejonowego Małgorzata Frydrykiewicz Protokolant : Tomasz Lisowski Po rozpoznaniu w dniu 4 lipca 2017 roku w S. na rozprawie sprawy z powództwa J. W. przeciwko D. W. i P. W. o ustalenie wygaśnięcia obowiązku alimentacyjnego Oddala powództwo. SSR Małgorzata Frydrykiewicz Sygn. akt III RC 134/17 UZASADNIENIE J. W. wnió
Czytaj więcej»

III RC 140/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Stargardzie

Data orzeczenia: 2016-10-18

Data publikacji: 2017-05-19

trafność 100%

Teza orzeczenia: jak w wyroku
Sygn. akt III RC 140/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 18 października 2016 roku Sąd Rejonowy w S. Wydział III Rodzinny i Nieletnich w składzie : Przewodniczący : Sędzia Sądu Rejonowego SSR Paweł Kaczyński Protokolant : Żaneta Staszak Po rozpoznaniu w dniu 18 października 2016 roku w S. na rozprawie sprawy z powództwa P. S. przeciwko A. S. (1) o alimenty I. Zasądza od pozwanego A. S. (1) na rzecz powoda P. S. alimenty w wysokości po 100 zł (sto złotych) miesięcznie, poczynając od
Czytaj więcej»

III RC 354/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Stargardzie

Data orzeczenia: 2016-02-24

Data publikacji: 2017-01-05

trafność 100%

Sygn. akt III RC 354/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 24 lutego 2016 roku Sąd Rejonowy w S. Wydział III Rodzinny i Nieletnich w składzie : Przewodniczący : Sędzia Sądu Rejonowego Małgorzata Frydrykiewicz Protokolant : Tomasz Lisowski Po rozpoznaniu w dniu 24 lutego 2016 roku w S. na rozprawie sprawy z powództwa: T. K. przeciwko: K. K. o ustalenie, że obowiązek alimentacyjny ustał I. oddala powództwo; II. zasądza od powoda T. K. na rzecz pozwanej K. K. kwotę 600 zł (sześćset złot
Czytaj więcej»

III RC 586/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Stargardzie

Data orzeczenia: 2016-11-16

Data publikacji: 2017-07-28

trafność 100%

Sygn. akt III RC 586/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 16 listopada 2016 r. Sąd Rejonowy w S. III Wydział Rodzinny i Nieletnich w składzie : Przewodniczący : Sędzia Sądu Rejonowego Paulina Arendt Protokolant : Martyna Zbrzeska po rozpoznaniu w dniu 16 listopada 2016 r. w S. na rozprawie sprawy z powództwa małoletnich D. M. (1) i A. M. zastępowanych przez matkę K. S. (1) przeciwko D. M. (2) o podwyższenie alimentów I zasądza od pozwanego D. M. (2) na rzecz małoletniego powoda D. M
Czytaj więcej»

IV P 103/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Stargardzie

Data orzeczenia: 2016-02-25

Data publikacji: 2016-03-31

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt IV P 103/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 25 lutego 2016 r. Sąd Rejonowy IV Wydział Pracy w S. w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Wioletta Szulc Protokolant: st. sekr. sądowy Lucyna Kozyra po rozpoznaniu w dniu 25 lutego 2016 r. sprawy M. M. przeciwko " (...) S. " Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością w S. o sprostowanie świadectwa pracy i zapłatę I. zasądza od pozwanego „ (...) S. Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w S. na rzecz powoda M. M. odsetki u
Czytaj więcej»

IV P 176/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Stargardzie

Data orzeczenia: 2016-04-26

Data publikacji: 2016-05-24

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt IV P 176/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 26 kwietnia 2016 r. Sąd Rejonowy IV Wydział Pracy w S. w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Wioletta Szulc Protokolant: st. sekr. sądowy Lucyna Kozyra po rozpoznaniu w dniu 26 kwietnia 2016 r. sprawy E. D. przeciwko Zespołowi (...) w C. o zapłatę I. oddala powództwo, II. przyznaje pozwanemu Zespołowi (...) w C. od powódki E. D. kwotę 450 zł ( czterysta pięćdziesiąt złotych) tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego.
Czytaj więcej»