Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
91

II K 26/16

wyrok

Sąd Rejonowy w Stargardzie

Data orzeczenia: 2016-04-08

Data publikacji: 2018-08-13

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt II K 967/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 8 kwietnia 2016 roku Sąd Rejonowy w S. w II Wydziale Karnym w składzie: Przewodniczący: SSR Przemysław Laska Protokolant: Patrycja Różańska przy udziale Asesora Prokuratury Rejonowej w S. J. M. po rozpoznaniu w dniu 08/04/2016 r. sprawy D. S. s. R. i J. , ur. (...) w J. oskarżonego o to, że : I w dniu 24 maja 2014roku w S. wprowadził w błąd doradcę kredytowego poprzez złożenie nie prawdziwego, pisemnego oświadczenia co do miejs
Czytaj więcej»

II K 160/15

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Stargardzie

Data orzeczenia: 2016-01-27

Data publikacji: 2016-03-04

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt II K 160/15 1)WYROK 2)W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 27 stycznia 2016roku Sąd Rejonowy w S. w II Wydziale Karnym w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Kamila Klimczak Protokolant: st.sekr.sądowy Patrycja Majsakowska Prokurator Anna Elster-Myszka po rozpoznaniu w dniach 2 czerwca, 06 października, 17 grudnia 2015 roku i 26 stycznia 2016 roku sprawy: A. K. syna M. i L. z d. J. urodz. (...) w S. oskarżonego o to, że: w okresie od bliżej nieustalonego dnia miesiąca maja 20
Czytaj więcej»

II K 251/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Stargardzie

Data orzeczenia: 2016-01-22

Data publikacji: 2016-05-10

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt II K 251/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 22 stycznia 2016 r. Sąd Rejonowy w S. II Wydział Karny w składzie: Przewodniczący: SSR Mariusz Jasion Protokolant: sekr. sądowy Agata Kucharczyk po rozpoznaniu w dniach 9 listopada 2015 r., 9 grudnia 2015 r., 13 stycznia 2016 r., 22 stycznia 2016 r. sprawy: 1. K. K. (1) syna J. i G. , ur. (...) w S. z oskarżenia M. M. (1) oskarżonego o to, że : I. w dniu 5 kwietnia 2015 roku w S. na posesji położonej na osiedlu (...) uderzył M.
Czytaj więcej»

III RC 49/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Stargardzie

Data orzeczenia: 2016-01-21

Data publikacji: 2016-03-14

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt III RC 49/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 21 stycznia 2016 roku Sąd Rejonowy w S. Wydział III Rodzinny i Nieletnich w składzie : Przewodniczący : Sędzia Sądu Rejonowego Małgorzata Frydrykiewicz Protokolant : Tomasz Lisowski Po rozpoznaniu w dniu 21 stycznia 2016 roku w S. na rozprawie sprawy z powództwa: M. M. (1) przeciwko: M. M. (2) o obniżenie alimentów Oddala powództwo. SSR Małgorzata Frydrykiewicz Sygn. akt III RC 49/15 UZASADNIENIE M. M. (1) wniósł przeciwko M.
Czytaj więcej»

III RC 75/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Stargardzie

Data orzeczenia: 2017-10-16

Data publikacji: 2018-04-30

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: Do stwierdzenia czy nastąpiła zmiana stosunków w rozumieniu art. 138 kro należy wziąć pod uwagę, czy istniejące warunki i okoliczności mają charakter trwały, dotyczą okoliczności zasadniczych ilościowo znacznych i wyczerpują te przesłanki, które w istotny sposób wpływają na zakres obowiązku alimentacyjnego.
Sygn. akt III RC 75/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 16 października 2017 r. Sąd Rejonowy w S. III Wydział Rodzinny i Nieletnich w składzie : Przewodniczący : Sędzia Sądu Rejonowego Paulina Arendt Protokolant : Martyna Zbrzeska po rozpoznaniu w dniu 16 października 2017 r. w S. na rozprawie sprawyz powództwa małoletnich F. P. (1) i F. P. (2) reprezentowanych przez matkę I. F. przeciwko A. P. o podwyższenie alimentów oraz sprawy z powództwa A. P. przeciwko małoletnim F. P. (1) i
Czytaj więcej»

III RC 134/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Stargardzie

Data orzeczenia: 2017-07-04

Data publikacji: 2018-08-31

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: Obowiązkiem rodziców jest - w miarę swoich sił - umożliwienie dziecku zdobycia wykształcenia stosownego do jego uzdolnień. Obowiązek rodziców istnieje dopóty dopóki dziecko trud rodziców szanuje i czyni starania , by bez zbędnej - a zwłaszcza zawinionej zwłoki osiągnąć adekwatne do uzdolnień pułap wykształcenia i ekonomiczną samodzielność.
Sygn. akt III RC 134/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 4 lipca 2017 roku Sąd Rejonowy w S. Wydział III Rodzinny i Nieletnich w składzie : Przewodniczący : Sędzia Sądu Rejonowego Małgorzata Frydrykiewicz Protokolant : Tomasz Lisowski Po rozpoznaniu w dniu 4 lipca 2017 roku w S. na rozprawie sprawy z powództwa J. W. przeciwko D. W. i P. W. o ustalenie wygaśnięcia obowiązku alimentacyjnego Oddala powództwo. SSR Małgorzata Frydrykiewicz Sygn. akt III RC 134/17 UZASADNIENIE J. W. wnió
Czytaj więcej»

III RC 140/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Stargardzie

Data orzeczenia: 2016-10-18

Data publikacji: 2017-05-19

trafność 100%

Teza orzeczenia: jak w wyroku
Sygn. akt III RC 140/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 18 października 2016 roku Sąd Rejonowy w S. Wydział III Rodzinny i Nieletnich w składzie : Przewodniczący : Sędzia Sądu Rejonowego SSR Paweł Kaczyński Protokolant : Żaneta Staszak Po rozpoznaniu w dniu 18 października 2016 roku w S. na rozprawie sprawy z powództwa P. S. przeciwko A. S. (1) o alimenty I. Zasądza od pozwanego A. S. (1) na rzecz powoda P. S. alimenty w wysokości po 100 zł (sto złotych) miesięcznie, poczynając od
Czytaj więcej»

III RC 354/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Stargardzie

Data orzeczenia: 2016-02-24

Data publikacji: 2017-01-05

trafność 100%

Sygn. akt III RC 354/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 24 lutego 2016 roku Sąd Rejonowy w S. Wydział III Rodzinny i Nieletnich w składzie : Przewodniczący : Sędzia Sądu Rejonowego Małgorzata Frydrykiewicz Protokolant : Tomasz Lisowski Po rozpoznaniu w dniu 24 lutego 2016 roku w S. na rozprawie sprawy z powództwa: T. K. przeciwko: K. K. o ustalenie, że obowiązek alimentacyjny ustał I. oddala powództwo; II. zasądza od powoda T. K. na rzecz pozwanej K. K. kwotę 600 zł (sześćset złot
Czytaj więcej»

III RC 586/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Stargardzie

Data orzeczenia: 2016-11-16

Data publikacji: 2017-07-28

trafność 100%

Sygn. akt III RC 586/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 16 listopada 2016 r. Sąd Rejonowy w S. III Wydział Rodzinny i Nieletnich w składzie : Przewodniczący : Sędzia Sądu Rejonowego Paulina Arendt Protokolant : Martyna Zbrzeska po rozpoznaniu w dniu 16 listopada 2016 r. w S. na rozprawie sprawy z powództwa małoletnich D. M. (1) i A. M. zastępowanych przez matkę K. S. (1) przeciwko D. M. (2) o podwyższenie alimentów I zasądza od pozwanego D. M. (2) na rzecz małoletniego powoda D. M
Czytaj więcej»

III RC 699/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Stargardzie

Data orzeczenia: 2016-09-15

Data publikacji: 2017-05-30

trafność 100%

Teza orzeczenia: jak w wyroku
Sygn. akt III RC 699/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 15 września 2016 roku Sąd Rejonowy w S. Wydział III Rodzinny i Nieletnich w składzie : Przewodniczący : Sędzia Sądu Rejonowego Paweł Kaczyński Protokolant : Żaneta Staszak Po rozpoznaniu w dniu 8 września 2016 roku w S. na rozprawie sprawy z powództwa P. S. przeciwko J. S. o alimenty I. Zasądza od pozwanego J. S. na rzecz P. S. alimenty w wysokości po 1600 zł (tysiąc sześćset złotych) miesięcznie, poczynając od 15 września 20
Czytaj więcej»