Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
96

I C 1417/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Stargardzie

Data orzeczenia: 2015-09-08

Data publikacji: 2015-11-18

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I C 1417/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 8 września 2015 roku Sąd Rejonowy w Stargardzie Szczecińskim Wydział I Cywilny w składzie następującym : Przewodniczący: Sędzia Sądu Rejonowego Marek Baranowicz Protokolant: Mariusz Szczepanek po rozpoznaniu w dniu 8 września 2015 roku w Stargardzie Szczecińskim na rozprawie sprawy z powództwa: C. L. przeciwko: (...) spółce akcyjnej w S. o zapłatę I Zasądza od pozwanego (...) spółka akcyjna w S. na rzecz powoda C. L. kwotę odse
Czytaj więcej»

I C 1851/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Stargardzie

Data orzeczenia: 2017-02-06

Data publikacji: 2017-09-06

trafność 100%

Sygn. akt I C 1851/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 6 lutego 2017 r. Sąd Rejonowy w S. I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący:Sędzia Sądu Rejonowego Katarzyna Augustynek Protokolant: Mariusz Szczepanek po rozpoznaniu w dniu 6 lutego 2017 r. w S. na rozprawie sprawy z powództwa (...) Sp. o.o. z siedzibą w W. przeciwko G. S. o zapłatę I zasądza od pozwanego G. S. na rzecz powódki (...) Sp. o.o. z siedzibą w W. kwotę 370,17 zł (trzysta siedemdziesiąt złotych i siedemnaście gr
Czytaj więcej»

I C 2252/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Stargardzie

Data orzeczenia: 2018-02-09

Data publikacji: 2019-01-31

trafność 100%

Sygn. akt I C 2252/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 9 lutego 2018 r. Sąd Rejonowy w S. I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSR Grzegorz Markiewicz Protokolant: Joanna Rosiak po rozpoznaniu w dniu 9 lutego 2018 r. w S. na rozprawie sprawy z powództwa A. M. przeciwko Kołu (...) w S. o zapłatę I oddala powództwo, II zasądza od powoda na rzecz pozwanego kwotę 2.417 zł (dwóch tysięcy czterystu siedemnastu złotych) tytułem kosztów procesu, III przyznaje radcy prawnemu A. F.
Czytaj więcej»

I Nc 3108/16

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Stargardzie

Data orzeczenia: 2017-01-25

Data publikacji: 2017-09-06

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I Nc 3108/16 POSTANOWIENIE Dnia 25 stycznia 2017 r. Sąd Rejonowy w S. Wydział I Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Blanka Kasprowicz po rozpoznaniu w dniu 25 stycznia 2017 r. w S. na posiedzeniu niejawnym sprawy z powództwa J. M. przeciwko M. G. o zapłatę na skutek skargi z dnia 20 października 2016 roku na orzeczenie referendarza sądowego z w przedmiocie nadania klauzuli wykonalności nakazowi zapłaty w postępowaniu upominawczym Sądu Rejonowego w S. z dnia 18 lipca 20
Czytaj więcej»

I Co 2248/16

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Stargardzie

Data orzeczenia: 2017-04-18

Data publikacji: 2017-09-07

trafność 100%

Sygn. akt I Co 2248/16 POSTANOWIENIE Dnia 18 kwietnia 2017 r. Sąd Rejonowy w S. I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Grzegorz Markiewicz po rozpoznaniu w dniu 18 kwietnia 2017 r. w S. na posiedzeniu niejawnym sprawy z wniosku Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w W. z udziałem M. R. o nadanie klauzuli wykonalności na skutek wniosku wierzyciela o nadanie klauzuli wykonalności tytułowi wykonawczemu nr P- (...) z dnia 27 grudnia 2013 r. postanawia: oddalić wniosek. SSR Grzegor
Czytaj więcej»

III RC 105/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Stargardzie

Data orzeczenia: 2017-06-06

Data publikacji: 2018-04-09

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: Dorosłe dziecko ma prawo do alimentów od rodziców, jeżeli czyni ono jednocześnie starania o uzyskanie warunków do samodzielnego utrzymania w przyszłości. Dotyczy to dzieci, które nie posiadają własnych środków utrzymania i muszą w tym względzie nadal polegać na rodzicach.
Sygn. akt III RC 105/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 6 czerwca 2017 roku Sąd Rejonowy w S. Wydział III Rodzinny i Nieletnich w składzie : Przewodniczący : Sędzia Sądu Rejonowego Paweł Kaczyński Protokolant : Żaneta Staszak po rozpoznaniu w dniu 23 maja 2017 roku w S. na rozprawie sprawy z powództwa M. G. (1) przeciwko M. S. o ustalenie, że obowiązek alimentacyjny ustał I. Ustala, że obowiązek alimentacyjny M. G. (1) wobec syna pozwanego M. S. wynikający z wyroku z dnia 23 kwiet
Czytaj więcej»

III RC 645/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Stargardzie

Data orzeczenia: 2017-10-23

Data publikacji: 2018-05-23

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: Rodzice w żadnym razie nie mogą uchylić się od obowiązku alimentacyjnego względem dziecka, które nie może sie utrzymać samodzielnie, tylko na tej podstawie, że wykonywanie obowiązku alimentacyjnego stanowiłoby dla nich nadmierny ciężar. Rodzice muszą więc podzielić się z dzieckiem nawet najmniejszymi dochodami.
Sygn. akt III RC 645/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 23 października 2017 r. Sąd Rejonowy w S. III Wydział Rodzinny i Nieletnich w składzie : Przewodniczący : Sędzia Sądu Rejonowego Paulina Arendt Protokolant : Martyna Zbrzeska po rozpoznaniu w dniu 23 października 2017 r. w S. na rozprawie sprawy z powództwa D. M. przeciwko małoletniemu D. G. zastępowanemu przez matkę A. G. o ustalenie, że obowiązek alimentacyjny ustał ewentualnie o obniżenie alimentów za okres od dnia 4 lipca
Czytaj więcej»

III RC 756/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Stargardzie

Data orzeczenia: 2016-01-26

Data publikacji: 2016-03-14

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt III RC 756/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 26 stycznia 2016 roku Sąd Rejonowy w S. Wydział III Rodzinny i Nieletnich w składzie następującym : Przewodniczący: Sędzia Sądu Rejonowego Paweł Kaczyński Protokolant: Martyna Zbrzeska po rozpoznaniu w dniu 19 stycznia 2016 roku w S. na rozprawie sprawy z powództwa: G. M. (1) przeciwko: Z. M. o podwyższenie alimentów I zasądza od pozwanego Z. M. na rzecz powódki G. M. (1) alimenty w wysokości po 400 (czterysta) złotych miesię
Czytaj więcej»

III RC 765/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Stargardzie

Data orzeczenia: 2016-04-28

Data publikacji: 2017-05-25

trafność 100%

Teza orzeczenia: Do stwierdzenia, czy nastąpiła zmiana stosunków w rozumieniu art. 138 kro, należy wziąć pod uwagę, czy istniejące warunki i okoliczności mają charakter trwały, dotyczą okoliczności zasadniczych,ilościowo znacznych i wyczerpują te przesłanki, które w istotny sposób wpływają na zakres obowiązku alimentacyjnego.
Sygn. akt III RC 765/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 28 kwietnia 2016roku Sąd Rejonowy w S. Wydział III Rodzinny i Nieletnich w składzie : Przewodniczący : Sędzia Sądu Rejonowego Małgorzata Frydrykiewicz Protokolant : Tomasz Lisowski Po rozpoznaniu w dniu 28 kwietnia 2016roku w S. na rozprawie sprawy z powództwa: małoletniego S. E. reprezentowanej przez matkę A. B. przeciwko: M. E. o podwyższenie alimentów I. Podwyższa alimenty zasądzone wyrokiem z dnia 31 lipca 2008 roku w spr
Czytaj więcej»

IV P 74/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Stargardzie

Data orzeczenia: 2017-01-31

Data publikacji: 2017-04-10

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt IV P 74/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 31 stycznia 2017 r. Sąd Rejonowy w S. Wydział IV Pracy w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Wioletta Szulc Ławnicy: L. M. , E. S. (1) Protokolant: Lucyna Kozyra po rozpoznaniu w dniu 31 stycznia 2017r. sprawy z powództwa E. S. (2) przeciwko Zespół Szkół Publicznych w R. o przywrócenie do pracy. I. przywraca powódkę E. S. (2) do pracy do pozwanego Zespołu Szkół Publicznych w R. na poprzednie warunki płacy i pracy, II. nak
Czytaj więcej»