Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
101

VII W 736/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Stargardzie

Data orzeczenia: 2016-02-17

Data publikacji: 2016-03-09

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt VII W 736/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 17 lutego 2016 roku Sąd Rejonowy w S. Zamiejscowy VII Wydział Karny w P. w składzie : Przewodniczący Sędzia Sądu Rejonowego Katarzyna Radzikowska - Jędrusiak Protokolant Aleksandra Malicka przy udziale oskarżyciela publicznego S. Z. po rozpoznaniu w dniach 11.01.2016 r., 17.02.2016 r. sprawy A. Z. syna E. i R. z d. M. ur. (...) w S. obwinionego o to, że: w dniu 3 lipca 2015 r. około godziny 18:10 w P. na ulicy (...) na drodze
Czytaj więcej»

VII W 690/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Stargardzie

Data orzeczenia: 2016-06-29

Data publikacji: 2016-07-11

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt VIIW 690/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 29 czerwca 2016 roku Sąd Rejonowy w S. Zamiejscowy VII Wydział Karny w P. w składzie: Przewodniczący: Sędzia Sądu Rejonowego Katarzyna Cichocka Protokolant: Sekretarz sądowy Ewa Ostolska przy udziale oskarżyciela publicznego S. Z. po rozpoznaniu w dniach 14 czerwca 2016 roku i 29 czerwca 2016 roku sprawy M. S. syn T. i G. z domu (...) ur. (...) w P. obwinionego o to że: W dniu 26 maja 2015 r. około godziny 16:15 w P. przy ulicy
Czytaj więcej»

I C 155/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Stargardzie

Data orzeczenia: 2016-09-13

Data publikacji: 2017-09-06

trafność 100%

Sygn. akt I C 155/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 13 września 2016 r. Sąd Rejonowy w S. I Wydział Cywilny w składzie następującym : Przewodnicząca: Sędzia Sądu Rejonowego Blanka Kasprowicz Protokolant: Mariusz Szczepanek po rozpoznaniu w dniu 13 września 2016 r. w S. na rozprawie sprawy z powództwa: R. K. przeciwko: Ubezpieczeniowemu Funduszowi Gwarancyjnemu w W. o zapłatę I. zasądza od pozwanego Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego w W. na rzecz powoda R. K. kwotę 50.000 z
Czytaj więcej»

I C 1163/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Stargardzie

Data orzeczenia: 2019-02-20

Data publikacji: 2020-11-30

trafność 100%

Sygnatura akt I C 1163/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 20 lutego 2019 r. Sąd Rejonowy w S. I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący:Sędzia Sądu Rejonowego Katarzyna Augustynek Protokolant:Agnieszka Balonis po rozpoznaniu w dniu 6 lutego 2019 r. w S. na rozprawie sprawy z powództwa D. B. i T. B. przeciwko Kołu (...) w S. o zapłatę 1 Zasądza od pozwanego Koła (...) w S. solidarnie na rzecz powodów D. B. i T. B. kwotę 6.522,06 zł (sześć tysięcy pięćset dwadzieścia dwa złote sz
Czytaj więcej»

I C 1629/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Stargardzie

Data orzeczenia: 2019-03-25

Data publikacji: 2020-11-13

trafność 100%

Sygnatura akt I C 1629/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 25 marca 2019 r. Sąd Rejonowy w S. I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący:Sędzia Sądu Rejonowego Jakub Matkowski Protokolant:Katarzyna Szerafin po rozpoznaniu w dniu 25 marca 2019 r. w S. na rozprawie sprawy z powództwa Wspólnoty Mieszkaniowej nr 118 ulica (...) w S. przeciwko M. W. o zapłatę Oddala powództwo. Sędzia Sądu Rejonowego Jakub Matkowski Sygn. akt I C 1629/17 UZASADNIENIE W dniu 7 lipca 2016 roku powódka Ws
Czytaj więcej»

I C 2440/15

wyrok

Sąd Rejonowy w Stargardzie

Data orzeczenia: 2016-09-07

Data publikacji: 2017-05-17

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I C 2440/15 upr. WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 7 września 2016 r. Sąd Rejonowy w S. Wydział I Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Grzegorz Markiewicz Protokolant: Mariusz Szczepanek po rozpoznaniu w dniu 7 września 2016 r. w S. na rozprawie sprawy z powództwa (...) Spółki Akcyjnej z siedzibą we W. przeciwko I. W. o zapłatę I zasądza od pozwanej I. W. na rzecz powoda (...) Spółki Akcyjnej z siedzibą we W. kwotę 439,60 zł (czterystu trzydziestu dziewięci
Czytaj więcej»

I C 2440/15

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Stargardzie

Data orzeczenia: 2016-09-23

Data publikacji: 2017-05-17

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I C 2440/15 upr. UZASADNIENIE Powód (...) Spółka Akcyjna z siedzibą we W. wystąpił przeciwko I. W. z pozwem w elektronicznym postępowaniu upominawczym o zapłatę kwoty 446,49 zł wraz z odsetkami ustawowymi od dnia 26 maja 2015 r. do dnia zapłaty, a nadto kosztów postępowania w kwocie 210,30 zł. W uzasadnieniu powód wskazał, że w 27 lipca 2012 r. pozwana zawarła z (...) Spółką Akcyjną V. (...) umowę ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych nr OC/NW- (
Czytaj więcej»

I C 2471/15

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Stargardzie

Data orzeczenia: 2016-03-09

Data publikacji: 2016-04-06

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I C 2471/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 09 marca 2016 r. Sąd Rejonowy w S. I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: Sędzia Sądu Rejonowego Katarzyna Augustynek Protokolant: Eliza Adamcewicz po rozpoznaniu w dniu 07 marca 2016 r. w Stargardzie Szczecińskim na rozprawie sprawy z powództwa: (...) sp. z o.o. z siedzibą w W. przeciwko: Samodzielnemu Publicznemu Wielospecjalistycznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w S. o zapłatę I Zasądza od pozwanego (...) Wielospecjal
Czytaj więcej»

I C 2503/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Stargardzie

Data orzeczenia: 2018-02-02

Data publikacji: 2018-11-07

trafność 100%

Sygn. akt I C 2503/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 2 lutego 2018 r. Sąd Rejonowy w S. Wydział I Cywilny w składzie następującym : Przewodniczący: SSR Grzegorz Markiewicz Protokolant: Ewa Morawska po rozpoznaniu w dniu 2 lutego 2018 r. w S. na rozprawie sprawy z powództwa (...) Spółki Akcyjnej z siedzibą we W. przeciwko R. P. o zapłatę I oddala powództwo, II zasądza od powoda na rzecz pozwanego kwotę 120 zł (stu dwudziestu złotych) tytułem kosztów postępowania. SSR Grzegorz Mark
Czytaj więcej»

I C 2382/18

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Stargardzie

Data orzeczenia: 2019-04-17

Data publikacji: 2020-01-31

trafność 100%

Sygn. akt I C 2382/18 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 17 kwietnia 2019 r. Sąd Rejonowy w S. , Wydział I Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Grzegorz Markiewicz Protokolant: Ewa Morawska po rozpoznaniu w dniu 5 kwietnia 2019 r. w S. na rozprawie sprawy z powództwa (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w P. przeciwko W. S. o zapłatę I zasądza od pozwanego W. S. na rzecz powoda (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w P. kwotę 1.1
Czytaj więcej»