Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
101

I C 155/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Stargardzie

Data orzeczenia: 2016-09-13

Data publikacji: 2017-09-06

trafność 100%

Sygn. akt I C 155/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 13 września 2016 r. Sąd Rejonowy w S. I Wydział Cywilny w składzie następującym : Przewodnicząca: Sędzia Sądu Rejonowego Blanka Kasprowicz Protokolant: Mariusz Szczepanek po rozpoznaniu w dniu 13 września 2016 r. w S. na rozprawie sprawy z powództwa: R. K. przeciwko: Ubezpieczeniowemu Funduszowi Gwarancyjnemu w W. o zapłatę I. zasądza od pozwanego Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego w W. na rzecz powoda R. K. kwotę 50.000 z
Czytaj więcej»

I C 518/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Stargardzie

Data orzeczenia: 2018-03-12

Data publikacji: 2019-05-23

trafność 100%

Sygnatura akt I C 518/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 12 marca 2018 r. Sąd Rejonowy w S. I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: Sędzia Sądu Rejonowego Katarzyna Augustynek Protokolant: Karolina Mroczyńska po rozpoznaniu w dniu 12 marca 2018 r. w S. na rozprawie sprawy z powództwa T. B. przeciwko (...) SA w W. o zapłatę I oddala powództwo; II zasądza od powoda T. B. na rzecz pozwanej (...) S.A w W. kwotę 1.817 zł (tysiąc osiemset siedemnaście złotych) tytułem zwrotu koszt
Czytaj więcej»

I C 567/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Stargardzie

Data orzeczenia: 2017-06-08

Data publikacji: 2018-05-18

trafność 100%

Sygnatura akt I C 567/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 8 czerwca 2017 r. Sąd Rejonowy w S. I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący:Sędzia Sądu Rejonowego Marek Baranowicz Protokolant:Karolina Mroczyńska po rozpoznaniu 25 maja 2017 r. w S. na rozprawie sprawy z powództwa Powiatu (...) -Powiatowego Urzędu Pracy w S. przeciwko A. C. (1) , M. C. o zapłatę I Oddala powództwo, II Zasądza od powoda Starostwa Powiatowego – Powiatowego Urzędu Pracy w S. solidarnie na rzecz pozwanych
Czytaj więcej»

I C 1112/15

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Stargardzie

Data orzeczenia: 2015-10-28

Data publikacji: 2015-11-24

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I C 1112/15 upr. WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 28 października 2015 roku Sąd Rejonowy w Stargardzie Szczecińskim Wydział I Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia Sądu Rejonowego Andrzej Muzyka Protokolant: Ewa Morawska po rozpoznaniu w dniu 23 października 2015 roku w Stargardzie Szczecińskim na rozprawie sprawy z powództwa: (...) spółki akcyjnej w W. przeciwko: R. D. o zapłatę I/ zasądza od pozwanego R. D. na rzecz powoda (...) spółki akcyjnej w W. kw
Czytaj więcej»

I C 1629/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Stargardzie

Data orzeczenia: 2019-03-25

Data publikacji: 2020-11-13

trafność 100%

Sygnatura akt I C 1629/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 25 marca 2019 r. Sąd Rejonowy w S. I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący:Sędzia Sądu Rejonowego Jakub Matkowski Protokolant:Katarzyna Szerafin po rozpoznaniu w dniu 25 marca 2019 r. w S. na rozprawie sprawy z powództwa Wspólnoty Mieszkaniowej nr 118 ulica (...) w S. przeciwko M. W. o zapłatę Oddala powództwo. Sędzia Sądu Rejonowego Jakub Matkowski Sygn. akt I C 1629/17 UZASADNIENIE W dniu 7 lipca 2016 roku powódka Ws
Czytaj więcej»

I C 1163/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Stargardzie

Data orzeczenia: 2019-02-20

Data publikacji: 2020-11-30

trafność 100%

Sygnatura akt I C 1163/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 20 lutego 2019 r. Sąd Rejonowy w S. I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący:Sędzia Sądu Rejonowego Katarzyna Augustynek Protokolant:Agnieszka Balonis po rozpoznaniu w dniu 6 lutego 2019 r. w S. na rozprawie sprawy z powództwa D. B. i T. B. przeciwko Kołu (...) w S. o zapłatę 1 Zasądza od pozwanego Koła (...) w S. solidarnie na rzecz powodów D. B. i T. B. kwotę 6.522,06 zł (sześć tysięcy pięćset dwadzieścia dwa złote sz
Czytaj więcej»

I C 2440/15

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Stargardzie

Data orzeczenia: 2016-09-23

Data publikacji: 2017-05-17

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I C 2440/15 upr. UZASADNIENIE Powód (...) Spółka Akcyjna z siedzibą we W. wystąpił przeciwko I. W. z pozwem w elektronicznym postępowaniu upominawczym o zapłatę kwoty 446,49 zł wraz z odsetkami ustawowymi od dnia 26 maja 2015 r. do dnia zapłaty, a nadto kosztów postępowania w kwocie 210,30 zł. W uzasadnieniu powód wskazał, że w 27 lipca 2012 r. pozwana zawarła z (...) Spółką Akcyjną V. (...) umowę ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych nr OC/NW- (
Czytaj więcej»

I C 2503/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Stargardzie

Data orzeczenia: 2018-02-02

Data publikacji: 2018-11-07

trafność 100%

Sygn. akt I C 2503/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 2 lutego 2018 r. Sąd Rejonowy w S. Wydział I Cywilny w składzie następującym : Przewodniczący: SSR Grzegorz Markiewicz Protokolant: Ewa Morawska po rozpoznaniu w dniu 2 lutego 2018 r. w S. na rozprawie sprawy z powództwa (...) Spółki Akcyjnej z siedzibą we W. przeciwko R. P. o zapłatę I oddala powództwo, II zasądza od powoda na rzecz pozwanego kwotę 120 zł (stu dwudziestu złotych) tytułem kosztów postępowania. SSR Grzegorz Mark
Czytaj więcej»

I C 2759/18

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Stargardzie

Data orzeczenia: 2018-12-11

Data publikacji: 2019-08-20

trafność 100%

Sygnatura akt I C 2759/18 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 11 grudnia 2018 r. Sąd Rejonowy w S. I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący:asesor sądowy K. G. Protokolant:Marta Michalska po rozpoznaniu w dniu 11 grudnia 2018 r. w S. na rozprawie sprawy z powództwa Obligo Niestandaryzowanego Sekurytyzacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego w W. przeciwko G. W. o zapłatę oddala powództwo. asesor sądowy K. G. UZASADNIENIE Pozwem wniesionym w dniu 19 września 2017 roku do Sądu R
Czytaj więcej»

I C 2471/15

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Stargardzie

Data orzeczenia: 2016-03-09

Data publikacji: 2016-04-06

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I C 2471/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 09 marca 2016 r. Sąd Rejonowy w S. I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: Sędzia Sądu Rejonowego Katarzyna Augustynek Protokolant: Eliza Adamcewicz po rozpoznaniu w dniu 07 marca 2016 r. w Stargardzie Szczecińskim na rozprawie sprawy z powództwa: (...) sp. z o.o. z siedzibą w W. przeciwko: Samodzielnemu Publicznemu Wielospecjalistycznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w S. o zapłatę I Zasądza od pozwanego (...) Wielospecjal
Czytaj więcej»