Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I C 2759/18 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Rejonowy w Stargardzie z 2018-12-11

III Ca 476/17

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Łodzi

Data orzeczenia: 7 sierpnia 2017

Data publikacji: 15 września 2017

Istotność:

Poziom podobieństwa: 71%

Wspólna treść

umowa przelewu wierzytelności, cedent, cesja, pożyczkobiorca, wyciąg, umowa pożyczki, kredyt konsumencki
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • cesja, przelew wierzytelności
 • Ważne frazy
  • kapitał, umowa przelewu wierzytelności, cedent, spółdzielcza kasa oszczędnościowo, wysokość wierzytelności, przelewana wierzytelność, cesja, przedmiot przelewu, pożyczkobiorca, wyciąg, umowa pożyczki, wyciąg z umowy przelewu, dobrodziejstwo inwentarza, wysokość roszczenia, spadek, udowodnienie wysokości, stopa procentowa, kredyt konsumencki, spłata pożyczki, zindywidualizowanie
Zobacz»

I C 110/17

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Szczytnie

Data orzeczenia: 12 maja 2017

Data publikacji: 11 sierpnia 2017

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 69%

Wspólna treść

cedent, umowa przelewu wierzytelności, pożyczka, sekurytyzacyjny fundusz inwestycyjny, wykaz wierzytelności, cesjonariusz, cesja wierzytelności
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • cesja, przelew wierzytelności
 • Ważne frazy
  • cedent, spółka jawna, przelew wierzytelności przyszłych, umowa przelewu wierzytelności, ostateczny wykaz, pożyczka, przedmiot przelewu, sekurytyzacyjny fundusz inwestycyjny, wykaz wierzytelności, umowa dotycząca przelewu wierzytelności, cesjonariusz, wierzytelność na nabywcę, cedowana wierzytelność, wyrok zaoczny, oświadczenie o dokonaniu, termin rozprawy, umowa z dniem, cesja wierzytelności, określona wierzytelność, chwilą zaistnienia
Zobacz»

VI GC 423/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Rzeszowie

Data orzeczenia: 29 sierpnia 2017

Data publikacji: 19 września 2017

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 68%

Wspólna treść

umowa przelewu wierzytelności, cedent, cesjonariusz, umowa cesji
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • cesja, przelew wierzytelności
 • Ważne frazy
  • umowa przelewu wierzytelności, cedent, cesjonariusz, potrącenie, kompensata, pozwany, cena przelewu, kserokopia dokumentów, umowa cesji, podwójny skutek, kolejna umowa przelewu wierzytelności, umowa z dniem, wzajemna wierzytelność, dług, weksel in blanco, sprawa karna, faktura, brak terminowej zapłaty, przeniesienie wierzytelności, drugi dzień roboczy
Zobacz»

II Ca 726/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Piotrkowie Trybunalskim

Data orzeczenia: 30 stycznia 2015

Data publikacji: 24 lipca 2015

Istotność:

Poziom podobieństwa: 68%

Wspólna treść

cesjonariusz, umowa przelewu wierzytelności, cedent, umowa ramowa, cesja wierzytelności, wykaz wierzytelności
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • cesja, przelew wierzytelności
 • Ważne frazy
  • cesjonariusz, umowa przelewu wierzytelności, cedent, nabycie wierzytelności, umowa ramowa, przedawnienie, umowa o świadczenie usługi, strona powodowa, poprzedni wierzyciel, warunek zawieszający, faktura i nota obciążeniowa, cesja wierzytelności, wykaz wierzytelności, pozwany, zgodność z oryginałem odpisu, treść umowy ramowej, pełnomocnictwo, cena nabycia, świadczenie usługi telekomunikacyjnej, umowa ramowa przelewu wierzytelności
Zobacz»

I Ca 150/18

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Suwałkach

Data orzeczenia: 3 kwietnia 2018

Data publikacji: 14 maja 2018

Poziom podobieństwa: 67%

Wspólna treść

cedent, umowa cesji, legitymacja czynna, wyciąg, umowa przelewu wierzytelności, sekurytyzacyjny fundusz inwestycyjny, cesja wierzytelności, wydruk, cesjonariusz
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • cesja, przelew wierzytelności
 • Ważne frazy
  • cedent, umowa cesji, legitymacja czynna, wyciąg, umowa przelewu wierzytelności, bank, sekurytyzacyjny fundusz inwestycyjny, istnienie zobowiązania, portfel wierzytelności, cesja wierzytelności, wydruk, wyciąg z księgi rachunkowej, nabywana wierzytelność, pozwana wierzytelność, cesjonariusz, wysokość i wymagalność, zakres legitymacji, niewłaściwa wykładnia, konkretna wierzytelność, przejście wierzytelności
Zobacz»

II Ca 9/19

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Szczecinie

Data orzeczenia: 9 stycznia 2019

Data publikacji: 22 sierpnia 2019

Poziom podobieństwa: 66%

Wspólna treść

umowa pożyczki, cesjonariusz, umowa cesji, cesja wierzytelności, fundusz inwestycyjny, umowa przelewu wierzytelności, cedent
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • cesja, przelew wierzytelności
 • Ważne frazy
  • lista wierzytelności, umowa pożyczki, powodowy fundusz, przelew wierzytelności przyszłych, cesjonariusz, umowa cesji, fundusz sekurytyzacyjny, cesja wierzytelności, kwota pożyczki, fundusz inwestycyjny, umowa przelewu wierzytelności, cedent, umowa cesji wierzytelności, nabycie wierzytelności, wierzytelności istniejące, umowa sprzedaży wierzytelności, kategoria wierzytelności przyszłych, uruchomienie pożyczki, pożyczkodawca, fundusz wierzytelności
Zobacz»

XI C 1753/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy Wrocław Fabryczna we Wrocławiu

Data orzeczenia: 25 stycznia 2017

Data publikacji: 28 lipca 2017

Poziom podobieństwa: 66%

Wspólna treść

umowa przelewu wierzytelności, wyciąg, wykaz wierzytelności, pożyczka, legitymacja, siedziba, wydruk, cesja, załącznik
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • cesja, przelew wierzytelności
 • Ważne frazy
  • umowa przelewu wierzytelności, strona powodowa, wykaz wierzytelności do umowy, przedawnienie, wyciąg, wykaz wierzytelności, pożyczka, istnienie oryginału, legitymacja, wyciąg z ksiąg bankowych, zgodność z oryginałem, legitymacja procesowa, siedziba, wydruk, nabycie wierzytelności, cesja, załącznik, odpis dokumentu, kserokopia za dokument, pozwany
Zobacz»

I C 619/18

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Chełmnie

Data orzeczenia: 4 grudnia 2018

Data publikacji: 10 stycznia 2019

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 66%

Wspólna treść

wyciąg z wykazu wierzytelności, cesjonariusz, cesja wierzytelności, cedent, umowa przelewu wierzytelności, umowa ramowa, asesor sądowy, umowa cesji, siedziba
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • cesja, przelew wierzytelności
 • Ważne frazy
  • wyciąg z wykazu wierzytelności, cesjonariusz, cesja wierzytelności, odsetki ustawowe, cedent, pierwotny wierzyciel, umowa przelewu wierzytelności, dzień zapłaty, umowa ramowa, nakaz zapłaty, dotychczasowy wierzyciel, wykazanie legitymacji procesowej, asesor sądowy, umowa cesji, siedziba, sprzeciw, faktura i nota odsetkowa, akt sprawy ze skutkiem, legitymacja procesowa powoda, pozwany
Zobacz»

I C 1806/18

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Szczytnie

Data orzeczenia: 5 lutego 2019

Data publikacji: 6 marca 2019

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 66%

Wspólna treść

umowa przelewu wierzytelności, wyciąg, cesja wierzytelności, sekurytyzacyjny fundusz inwestycyjny, umowa pożyczki, umowa cesji, umowa ramowa
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • cesja, przelew wierzytelności
 • Ważne frazy
  • umowa przelewu wierzytelności, fakt nabycia wierzytelności, wyciąg, wyciąg z księgi rachunkowej, cesja wierzytelności, sekurytyzacyjny fundusz inwestycyjny, umowa pożyczki, dokonana cesja wierzytelności, rok umowy, fragment umowy, konkretna wierzytelność, umowa cesji, księga rachunkowa funduszu, wyrok zaoczny, pozew, umowa ramowa, dokonanie przelewu, umowa pożyczki z dniem, skutek umowy przelewu wierzytelności, uprawnienie z faktu
Zobacz»

VIII Ga 353/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Szczecinie

Data orzeczenia: 27 listopada 2015

Data publikacji: 31 grudnia 2015

Poziom podobieństwa: 65%

Wspólna treść

umowa przelewu wierzytelności, cedent, umowa cesji, cesja wierzytelności, cesjonariusz
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • cesja, przelew wierzytelności
 • Ważne frazy
  • umowa przelewu wierzytelności, cedent, umowa cesji, pozwany, umowa o kredyt obrotowy, dłużnik wierzytelności, potrącenie, cesja wierzytelności, oryginał dokumentów, zgodność z oryginałem, bank spółdzielczy, oryginał umowy, cesjonariusz, zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna, niezbędna infrastruktura, budynek mieszkalny wraz, dokonana cesja, przelana wierzytelność, zawarcie umowy przelewu wierzytelności, rozporządzenie wierzytelnością
Zobacz»

I C 201/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie

Data orzeczenia: 20 marca 2018

Data publikacji: 2 września 2019

Poziom podobieństwa: 64%

Wspólna treść

pożyczkobiorca, umowa pożyczki, ramowe umowy, cesjonariusz, przelew, cedent, umowa cesji, cesja wierzytelności, legitymacja, kredyt konsumencki, wydruk, prowizja
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • cesja, umowa pożyczki, pożyczka
 • Ważne frazy
  • pożyczkobiorca, umowa pożyczki, ramowe umowy, formularz, cesjonariusz, przelew, cedent, pożyczkodawca, umowa cesji, cesja wierzytelności, pozwany, czynna legitymacja procesowa, legitymacja, kredyt konsumencki, wydruk, profil klientów, prowizja, rejestracja, zawarcie umowy pożyczki, umowa cesji wierzytelności
Zobacz»

VIII C 1691/18

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy dla Łodzi-Widzewa w Łodzi

Data orzeczenia: 4 lutego 2019

Data publikacji: 26 marca 2019

Poziom podobieństwa: 63%

Wspólna treść

umowa przelewu wierzytelności, sekurytyzacyjny fundusz inwestycyjny, umowa pożyczki, cesja wierzytelności, legitymacja czynna
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • cesja, przelew wierzytelności
 • Ważne frazy
  • umowa przelewu wierzytelności, sekurytyzacyjny fundusz inwestycyjny, umowa pożyczki, dokonanie cesji, cesja wierzytelności przyszła, glosa do uchwały, oznaczenie wierzytelności, pierwotny wierzyciel, elektroniczne postępowanie upominawcze, cesja wierzytelności, kodeks cywilny, nadzieja, sprzeciw, legitymacja czynna, powstanie, komentarz, odpowiednie oznaczenie, oświadczenie o dokonaniu, artykuł, spóźnione twierdzenie i dowód
Zobacz»

X GC 1068/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie

Data orzeczenia: 29 lipca 2015

Data publikacji: 8 lutego 2016

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 63%

Wspólna treść

cedent, umowa przelewu wierzytelności, cesja, cesjonariusz
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • cesja, przelew wierzytelności
 • Ważne frazy
  • cedent, umowa przelewu wierzytelności, cesja, umowa o kredyt obrotowy, cesjonariusz, potrącenie, pismo z dna, dłużnik wierzytelności, pozwany, bank spółdzielczy, przedmiot przelewu, spółdzielnia, przelew wierzytelności na zabezpieczenie, zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna, niezbędna infrastruktura, akt notarialny, budynek mieszkalny wraz, zbywca, dokonana cesja, przesłuchanie wiceprezesa
Zobacz»

VIII C 152/18

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy dla Łodzi-Widzewa w Łodzi

Data orzeczenia: 27 marca 2018

Data publikacji: 4 maja 2018

Istotność:

Poziom podobieństwa: 62%

Wspólna treść

umowa pożyczki, przelew wierzytelności, sekurytyzacyjny fundusz inwestycyjny, umowa przelewu, cesja wierzytelności, umowa ramowa, cesjonariusz
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • cesja, przelew wierzytelności
 • Ważne frazy
  • glosa do uchwały, umowa pożyczki, przelew wierzytelności, sekurytyzacyjny fundusz inwestycyjny, cesja wierzytelności przyszła, komentarz, oznaczenie wierzytelności, artykuł, twierdzenie faktyczne, umowa przelewu, pożyczkodawca, dokonanie cesji, umowa o przelew wierzytelności, cesja wierzytelności, kodeks cywilny, nadzieja, umowa ramowa, powstanie, brak zwłoki, cesjonariusz
Zobacz»

VIII C 2092/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy dla Łodzi-Widzewa w Łodzi

Data orzeczenia: 11 kwietnia 2018

Data publikacji: 12 czerwca 2018

Istotność:

Poziom podobieństwa: 62%

Wspólna treść

kapitał pożyczki, umowa pożyczki, przelew wierzytelności, cesja wierzytelności, umowa przelewu, sekurytyzacyjny fundusz inwestycyjny
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • cesja, przelew wierzytelności
 • Ważne frazy
  • kapitał pożyczki, glosa do uchwały, umowa pożyczki, przelew wierzytelności, niespłacony kapitał, cesja wierzytelności przyszła, komentarz, oznaczenie wierzytelności, artykuł, cesja wierzytelności, twierdzenie faktyczne, umowa przelewu, kodeks, pożyczkodawca, przedmiotowe powództwo, sekurytyzacyjny fundusz inwestycyjny, dokonanie cesji, wyrok zaoczny, umowa o przelew wierzytelności, dzień cesji
Zobacz»

XI C 1932/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy Wrocław Fabryczna we Wrocławiu

Data orzeczenia: 1 lipca 2015

Data publikacji: 30 czerwca 2017

Poziom podobieństwa: 62%

Wspólna treść

wierzytelność, umowa pożyczki, umowa przelewu, załącznik, cesja, wyciąg
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • pożyczka, cesja, umowa pożyczki, przelew wierzytelności
 • Ważne frazy
  • wierzytelność, umowa nabycia wierzytelności, umowa pożyczki, lista wierzytelności, strona powodowa, pozew umowy, umowa przelewu, wierzytelność z umowy pożyczki, wyciąg z księgi rachunkowej, dochodzona wierzytelność, załącznik, oświadczenie o dokonaniu, odpis, ilość pieniędzy, cesja, podstawa umowy cesji, dokonanie przelewu, umowa pożyczki z dniem, wyciąg, wysokość dochodzonego roszczenia
Zobacz»

VIII C 2453/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy dla Łodzi-Widzewa w Łodzi

Data orzeczenia: 14 lutego 2018

Data publikacji: 21 marca 2018

Istotność:

Poziom podobieństwa: 62%

Wspólna treść

przelew wierzytelności, umowa pożyczki, cesja wierzytelności, umowa przelewu, sekurytyzacyjny fundusz inwestycyjny, umowa ramowa
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • cesja, przelew wierzytelności
 • Ważne frazy
  • glosa do uchwały, przelew wierzytelności, umowa pożyczki, cesja wierzytelności przyszła, komentarz, oznaczenie wierzytelności, artykuł, cesja wierzytelności, twierdzenie faktyczne, umowa przelewu, pożyczkodawca, przedmiotowe powództwo, sekurytyzacyjny fundusz inwestycyjny, dokonanie cesji, wyrok zaoczny, umowa o przelew wierzytelności, kodeks cywilny, nadzieja, umowa ramowa, powstanie
Zobacz»

I Ca 290/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Suwałkach

Data orzeczenia: 24 września 2014

Data publikacji: 21 października 2014

Poziom podobieństwa: 62%

Wspólna treść

umowa przelewu wierzytelności, cesja wierzytelności, wyciąg, umowa cesji, załącznik, cedent
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • cesja, przelew wierzytelności
 • Ważne frazy
  • umowa przelewu wierzytelności, wyciąg z załącznika, cesja wierzytelności, wyciąg, umowa cesji wierzytelności, weryfikacja twierdzeń pozwu, umowa cesji, droga przelewu wierzytelności, czterokrotność stopy lombardowej, pozwany, odsetki umowne, umowa kredytu gotówkowego, wysokość czterokrotności stopy, skuteczność umowy, załącznik, cedent, ramowy charakter, wysokość wierzytelności, właściwość zobowiązania, ważna umowa przelewu wierzytelności
Zobacz»

VIII C 1007/18

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy dla Łodzi-Widzewa w Łodzi

Data orzeczenia: 31 października 2018

Data publikacji: 28 grudnia 2018

Istotność:

Poziom podobieństwa: 62%

Wspólna treść

przelew wierzytelności, umowa pożyczki, cesja wierzytelności, kapitał pożyczki, umowa przelewu, fundusz inwestycyjny
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • cesja, przelew wierzytelności
 • Ważne frazy
  • glosa do uchwały, przelew wierzytelności, umowa pożyczki, cesja wierzytelności przyszła, oznaczenie wierzytelności, wyrok zaoczny, cesja wierzytelności, twierdzenie faktyczne, kapitał pożyczki, umowa przelewu, fundusz inwestycyjny, pożyczkodawca, przedmiotowe powództwo, dokonanie cesji, umowa o przelew wierzytelności, fundusz sekurytyzacyjny, komentarz, kodeks cywilny, nadzieja, artykuł
Zobacz»

VIII C 2863/18

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy dla Łodzi-Widzewa w Łodzi

Data orzeczenia: 26 lutego 2019

Data publikacji: 12 czerwca 2019

Istotność:

Poziom podobieństwa: 62%

Wspólna treść

umowa cesji, przelew wierzytelności, umowa pożyczki, sekurytyzacyjny fundusz inwestycyjny, wyciąg, umowa przelewu, umowa ramowa
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • cesja, przelew wierzytelności
 • Ważne frazy
  • pożyczkodawca, umowa cesji, przelew wierzytelności, przedmiotowa wierzytelność, umowa pożyczki, sekurytyzacyjny fundusz inwestycyjny, cesja wierzytelności przyszła, wyciąg, oznaczenie wierzytelności, wyrok zaoczny, pierwotny wierzyciel, twierdzenie faktyczne, wyciąg z księgi, określona wierzytelność, glosa do uchwały, kodeks cywilny, umowa przelewu, wyciąg z elektronicznego załącznika, artykuł, umowa ramowa
Zobacz»
Dodano:  ,  Opublikował(a):  Katarzyna Błażejewska
Podmiot udostępniający informację:  Sąd Rejonowy w Stargardzie
Osoba, która wytworzyła informację:  asesor sądowy Karol Grzywa
Data wytworzenia informacji: